CENNIKOFERTA DLA FIRM
Wysokość opłat za korzystanie z naszych usług ustalana jest indywidualnie. Uzależniona jest od specyfiki działania i organizacji Waszego przedsiębiorstwa jak również od wybranego zakresu usług, które będziemy dla Państwa świadczyć.
OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH
Kancelaria Odszkodowawcza przed uzyskaniem należnego Tobie odszkodowania nie pobiera zaliczek oraz innego wynagrodzenia. Wynagrodzeniem będzie kwota stanowiąca jego procent, ustalony indywidualnie w zależności od charakteru sprawy i zakresu świadczonej przez nas pomocy.

W przypadku kompleksowych zgłoszeń (szkoda osobowa i w pojeździe), prowadzenie sprawy o odszkodowanie za uszkodzony pojazd w promocyjnej cenie.