1.
Reprezentujemy poszkodowanych w kontaktach z ubezpieczycielem.
2.
Pomagamy osobom poszkodowanym w uzyskaniu możliwie największego odszkodowania.
3.
Posiadamy doświadczenie i znajomość rynku ubezpieczeń.
4.
Sprawnie i szybko ocenimy na jakie odszkodowanie możesz liczyć.
5.
Nasze doświadczenie gwarantuje uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania.

 

ABE Sp. z o.o.
Kancelaria Odszkodowawcza

  ul. Wiśniowieckiego 125
33-300 Nowy Sącz
  tel.: 018 547 39 13
kom.728 993 089 , 728993083
sekretariat@abe-odszkodowania.pl
 

1. Składając żądanie obowiązku naprawienia szkody ubezpieczyciel stwarza trudności?
  System ochrony prawnej daje możliwość zaspokojenia roszczeń z tytułu doznanych obrażeń ciał a także wyrównanie powstałych szkód rzeczowych.
  Nie rezygnuj, masz prawo do otrzymania godziwego odszkodowania!
  Chętnie pomożemy w wyegzekwowaniu należnego odszkodowania.
   
  2. Masz wątpliwości czy należycie ustalono Twoje stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie?
  Korporacje ubezpieczeniowe posiadają znaczne środki finansowe oraz zatrudniają specjalistów, działających w interesie pracodawcy.
  Nie rezygnuj, masz prawo do otrzymania godziwego odszkodowania!
  Przedstaw nam problem, pomożemy go rozwiązać.
   
  3. Odmówiono Ci wypłaty?
Wahasz się czy dochodzić swoich roszczeń przed sądem?
  Proces sądowy dla firmy ubezpieczeniowej jest rutynowym postępowaniem. Nie jest ona zainteresowana szybkim jego zakończeniem. Pełnomocnicy ubezpieczycieli wykorzystają każdą procesową możliwość, aby poszkodowanego zniechęcić a całe postępowanie uczynić dla Niego jeszcze bardziej stresującym przeżyciem.
  Nie rezygnuj masz prawo do otrzymania godziwego odszkodowania!
  Skontaktuj się z nami, zapewnimy rzetelną obsługę dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.