KLIENCI INDYWIDUALNI | KLIENCI BIZNESOWI | OFERTA DLA WARSZTATÓW NAPRAWCZYCH


Minimum formalności – maksimum korzyści
Bez żadnych opłat wstępnych !


OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

AB Sp. z o.o. Kancelaria Odszkodowawcza proponuje pomoc w zakresie:

 • zgłoszenie szkody w firmie ubezpieczeniowej
 • ocenę rzeczywistego rozmiaru szkody
 • skompletowanie niezbędnych dokumentów
 • profesjonalne poprowadzenie sprawy przed ubezpieczycielem w ramach postępowania likwidacyjnego oraz ugodowego
 • kontrolę prawidłowości i terminowości prowadzenia przez ubezpieczyciela czynności likwidacyjnych.
 • prowadzenie sprawy na drodze postępowania sądowego

Pomożemy uzyskać:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.
 • odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, będących skutkiem wypadku.
 • rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym.
 • rentę na zwiększone potrzeby (opieka nad poszkodowanym i stałe koszty leczenia)
 • rentę z tytułu utraconego dochodu (w przypadku utraty zdolność do pracy zarobkowej)
 • odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego w wyniku wypadku, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu
 • rentę alimentacyjną, dla bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia.
 • Odszkodowanie za uszkodzony podczas wypadku pojazd oraz przewożone przedmioty
 • Odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu.
 • Odszkodowanie z innych ubezpieczeń majątkowych i osobowych

Przeanalizujemy każdą sprawę

Cennik

 


OFERTA DLA WARSZTATÓW NAPRAWCZYCH

AB Sp. z o.o. Kancelaria Odszkodowawcza proponuje współpracę opartą na podstawie zawartej umowy długoterminowej lub jednorazowych zleceń.

Korzyści

 • Możliwość uzyskania maksymalnego w danych okolicznościach wynagrodzenia za wykonaną usługę (pomoc w wyborze najkorzystniejszego wariantu rozliczenia szkody - do 25% wyższe odszkodowanie).
 • Ograniczenie czasu niezbędnego na załatwienie formalności z ubezpieczycielem (dostarczania i odbiór dokumentacji, uzgodnienie kosztów naprawy, korespondencja np.: odwołania, zgłoszenie dodatkowych oględzin – w zależności od ilości spraw koszt stworzenia 0,5 – 2 miejsc pracy).
 • Wstępna analiza odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń – ograniczenie ryzyka strat wynikających z odmowy wypłaty odszkodowania (od 10 – 100% wysokości szkody).
 • Pomoc w dochodzeniu roszczeń przed Sądem
 • Kontakty z Klientem przerzucony po podpisaniu pełnomocnictwa na naszą Kancelarię
 • Możliwość udzielenia poszkodowanemu pomocy w zakresie szerszym niż podstawowy profil działalności


  Cennik

OFERTA DLA BIUR BROKERSKICH, AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH WŁAŚCICIELI i ZARZĄDCÓW FLOT POJAZDÓW.

AB Sp. z o.o. Kancelaria Odszkodowawcza proponuje obsługę Waszych Klientów w ramach wzajemnej umowy między naszymi firmami.

W ramach umowy oferujemy kompleksową obsługę w zakresie likwidacji szkód:

 • pośrednictwo w zakresie zgłaszania szkód
 • pośrednictwo w zakresie ustalania oględzin
 • pośrednictwo w zakresie dostarczania dokumentacji
 • weryfikacja zakresu uszkodzeń i wykonywanych szacunków przez firmy ubezpieczeniowe
 • monitoring zgłaszanych szkód
 • prowadzenie równoczesnej likwidacji szkód z firmą ubezpieczeniową
 • weryfikacja stanowisk firm ubezpieczeniowych
 • zgłaszanie i weryfikacja dodatkowych roszczeń wobec firm ubezpieczeniowych
 • nadzorowanie szkód po wypłacie w ramach AC i kontroling w zakresie odzyskiwania roszczeń regresowych przez firmy ubezpieczeniowe
 • prowadzenie statystyk w zakresie ilości szkód z podziałem na szkody z OC, AC, wysokości wypłat, kwot dochodzonych roszczeń regresowych i kwot uzyskanych roszczeń regresowych
 • pomoc w zakresie samolikwidacji
 • pośrednictwo w zakresie ustalania odpowiedzialności Klienta za szkody
 • udział w sprawach sądowych


Dodatkowo oferujemy:

 • przeprowadzanie szkoleń dla przewoźników z zakresu ograniczania szkodowości, dokumentowania zakresu powstałych szkód na miejscu zdarzenia
 • analizy ogólnych warunków ubezpieczenia oraz ofert ubezpieczycieli pod względem odszkodowawczym

Cennik