Ubezpieczyciele

1.       Chartis Europe S.A. Oddział w Polsce
www.aig.com.pl

2.      AVANSSU
R S.A. Oddział w Polsce
www.axa.pl

3.      ALLIANZ Polska SA
www.allianz.com.pl

4.     
Benefia
www.benefia.pl

5.      BRE Ubezpieczenia
www.breubezpieczenia.pl

6.      Aviva
www.aviva.pl

7.      COMPENSA
www.compensa.pl

8.      Concordia Polska
www.concordiacapital.pl

9.      ERGO HESTIA S.A.
www.hestia.pl

10.     GENERALI
www.generali.pl

11.     HDI Asekuracja
www.hdi-asekuracja.pl

12.     HDI-GERLING Polska
www.gerling.pl

13.     INTER Polska S.A.
www.interpolska.pl

14.     InterRisk
www.interrisk.com.pl

15.     LINK4
www.link4.pl

16.     MTU
www.mtusa.pl

17.     Pocztowe
www.tuwpocztowe.pl

18.     Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
www.ptu.pl

19.     Polski Związek Motorowy
www.pzmtu.pl

20.     Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
www.pzu.pl

21.     SIGNAL IDUNA Polska
www.signal-iduna.pl

22.     T U W
www.tuw.pl

23.     T U Z
www.tuz.pl

24.     UNIQA
www.uniqa.pl

25.     WARTA S.A.
www.warta.pl